บริการเดินสายโทรศัพท์ และติดตั้งสายโทรศัพท์

บริการเดินสายโทรศัพท์ และติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ PABX

 

ไฟเบอร์ไทย  บริการเดินสายโทรศัพท์ ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ PABX

 • รับเดินสายโทรศัพท์ภายในและภายนอกอาคาร เดินสายโทรศัพท์ภายในสำนักงานและโรงงาน

 • รับติดตั้งเดินสายโทรศัพท์

 • รับวางระบบเดินสายโทรศัพท์

 • จำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ 

 • บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและดูหน้างานก่อนทำการเดินสายโทรศัพท์และติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ PABX

 

ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า PABX (Private Automatic Branch Exchange)

         เป็นระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อย ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในองค์กร หรือหน่วยงาน เพื่อที่จะให้องค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ มีเบอร์โทรศัพท์ไว้สำหรับติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานของตนเอง และยังสามารถใช้เบอร์เหล่านั้นโทรเข้า-โทรออก ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์ติดต่อไปยังระบบโทรศัพท์ภายนอกหรือชุมสายโทรศัพท์ภายนอก ที่เรียกว่า PSTN (Public Switched Telephone Network) ได้ 

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ที่นิยมใช้มีอยู่ 2 ระบบได้แก่ อนาล็อก แบบ Switching PBX และแบบดิจิตอล หรือแบบ IP-PBX นั่นเอง ซึ่งสามารถอธิบายให้เข้าใจถึงหลักการทำงานโดยละเอียดได้ดังนี้ 

ตู้สาขาโทรศัพท์แบบอนาล็อกหรือแบบ Switching PBX

          ตู้สาขาโทรศัพท์แบบนี้เป็นที่นิยมมากในสมัยก่อน แต่ปัจจุบันได้รับความนิยมลดน้อยลงไปอย่างมาก ใช้สายโทรศัพท์แบบเส้นเล็กสีเหลือง ซึ่งมีทั้งแบบ 2 สายและแบบ 4 สาย วิธีการทำงานก็คือ ต้องมีพนักงาน 1 คน ทำหน้าที่เป็นโอเปอเรเตอร์ สำหรับนั่งคอยต่อสายภายในไปยังแผนกต่างๆ วิธีการคือรับสายเพื่อสอบถามต้นสายว่าต้องการติดต่อกับแผนกไหน จากนั้นก็จะทำการต่อสายโดยการเอาสายโทรศัพท์ที่ต่อกับหัว RJ-11 

ตู้สาขาโทรศัพท์แบบดิจิตอลหรือแบบ IP-PBX

          มาจากคำว่า IP (Internet Protocol) PBX (Private Branch Exchange) ซึ่ง IP-PBX เป็นการรวมเทคโนโลยีของ ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ที่ใช้กันทั่วไปรวมเข้ากับระบบ VoIP ทำให้ได้คุณสมบัติของระบบโทรศัพท์ ที่มีความสามารถมากขึ้น สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกันได้กว้างขวางมากขึ้น โดยสามารถสื่อสารกันได้ทั้งบนระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ที่มีอยู่และทางระบบ IP ได้พร้อมๆ กัน คุณสมบัติที่ทาง IP-PBX มีอยู่คือ สามารถเชื่อมต่อกันผ่านทางระบบเครือข่ายหรือ IP ได้ ผู้ใช้สามารถเชื่อมเข้าระบบจากที่ใดก็ได้ที่มีระบบเครือข่าย หรือ Internet เชื่อมต่อถึง 

การติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ PABX และการเดินสายโทรศัพท์  ประกอบด้วย

 • ตู้สาขา หรือตู้กระจายสัญญาณโทรศัพท์ภายใน

 • สายโทรศัพท์ แบบ 2C, 4C ขนาด 0.50 และ 0.65

 • กล่องลอย+หน้ากาก+เต้ารับ RJ11 Link+หัวโทรศัพท์ตัวผู้

 • รางใส่สายโทรศัพท์ มีให้เลือกหลายขนาด ขึ้นอยู่กับจำนวนของสาย

การเดินสายโทรศัพท์ มีทั้งหมด 4 ชนิด 

 • สาย TIEV และสาย TPEV  สำหรับใช้ เดินสายโทรศัพท์ ภายในอาคาร
 • สาย DROP WIRE และ สาย AP  สำหรับใช้ เดินสายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร

การเดินสายโทรศัพท์ในบ้าน

 • สำหรับ เดินสายโทรศัพท์ ในบ้านทั่วไปนั้น จะใช้ สาย TIEV ซึ่งภายในสายนั้น ก็มี 2 แบบ คือ แบบภายในมี 2 เส้น และแบบภายในมี 4 เส้น ซึ่งหมายถึง จำนวนเส้นภายในสาย TIEV นั้นๆ  ซึ่งนำมาต่อเข้ากับ หัวแจ็คโทรศัพท์ (RJ-11)ก็สามารถต่อเข้ากับโทรศัพท์หรือโมเด็ม

การเดินสายโทรศัพท์ภายในบ้านที่ดี มีดังนี้

 • การเดินสายโทรศัพท์ควรเดินให้ห่างจากสายไฟภายในบ้าน  เพราะกระแสไฟฟ้าอาจจะรบกวนสัญญาณโทรศัพท์
 • การเดินสายโทรศัพท์ควรเดินให้ได้ระยะทางสั้นที่สุดจากกล่อง เพราะระยะทางมีผลต่อสัญญาณ ADSL
 • ไม่เดินสายฌทรศัพท์ผ่านจุดอับชื้น  เพราะความชื้นจะทำให้เกิดสัญญาณรบกวนภายในสาย
 • ไม่ควรขดม้วนสาย ถ้าสายยาวเกินควรตัดและต่อหัวแจ็คโทรศัพท์ (RJ-11)ใหม่ เพราะการขดม้วนทำให้เกิดสัญญาณรบกวน  รวมทั้งทำให้ระยะทางของสายยาวเกินความจำเป็น

ข้อควรระวังสำหรับการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์

          ตัวตู้โทรศัพท์สาขารุ่นนี้ได้ออกแบบมาสำหรับติดตั้งบนฝาผนังเท่านั้นส่วนสถานที่ใช้สำหลับการติดตั้งมีข้อกำหนดดังนี้
สถานที่ติดตั้งจะต้องไม่ทำให้มีผลต่อระบบในการทำงาน  สัญญาณรบกวนหรือทำงานไม่ถูกต้อง )

         1. ห้ามติดตั้งในที่ ๆ มีแสงแดดส่องตรงลงมาบนเครื่อง หรือในสถานที่ร้อนอบอ้าวในห้องที่เย็นจัดหรือ
           แหล่งที่มีความชื้น ( อุณหภูมิระหว่าง o c – 40 c / 32  F – 140 F )

         2. ห้ามวางในที่ ๆ มีกรดซัลฟูริก ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนยกตัวอย่างเช่น  เป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือคอนแทค

         3. ห้ามติดตั้งในสถานที่ไม่มั่นคง มีการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง

         4. ห้ามติดตั้งในสถานที่มีฝุ่นละอองในอากาศมาก หรือในที่ซึ่งมีไอน้ำ,ไอน้ำมัน ที่ทำให้คอนแทคเสื่อม

         5. ห้ามติดตั้งใกล้เครื่องกำเนิดความถี่สูง เช่น มอเตอร์จักรเย็บผ้า หรือเครื่องเชื่อม

         6. ห้ามติดตั้งบนหรือใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์ เทลเลกซ์ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน หรือเตาอบไมโครเวฟ หรือแอร์คอนดิชั่น

         7. ควรติดตั้งให้ห่างจากวิทยุและเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ต่ำกว่า 1.8 เมตร ( ฟุต )

         8. ควรติดตั้งในที่โล่งๆๆพอสมควร ( เพื่อเหตุผลทางด้านการบำรุงรักษา และโดยเฉพาะการระบายอากาศเพื่อให้เกิดความเย็นด้านข้างของตัวเครื่อง

 

ข้อควรระวัง สำหรับการเดินสายโทรศัพท์

เมื่อมีการเดินสายตู้สาขาโทรศัพท์ ให้ทำการปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

        1.ไม่ควรเดินสายโทรศัพท์ขนานกับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับของคอมพิวเตอร์เทลเลกซ์เป็นต้น
            ถ้าหากจำเป็นต้องเดินสายใกล้กับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องใช้สายเคเบิลที่มีโลหะหรือชีลด์หุ้มสายเคเบิล
            และนำชีลด์นั้นต่อลงกราวด์ดิน

        2. ถ้ามีการเดินสายโทรศัพท์บนพื้น ควรมีการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันสายเพิ่มขึ้น เพื่อกันการชำรุดเสียหายและควรหลีกเลี่ยง
            การเดินสายโทรศัพท์ใต้พรม

        3. ควรหลีกเลี่ยงการใช้แหล่งจ่ายไฟร่วมกับคอมพิวเตอร์เทลเลกซ์และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ หรือ อีกในหนึ่งระบบการทำงาน
            ของตู้สาขาโทรศัพท์ จะถูกขัดจังหวะโดยจะเกิดการเหนี่ยวนำสัญญาณ
รบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ

        4. โปรดใช้สายชนิด คู่สายสำหลับอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องโทรศัพท์ เช่น เครื่องโทรศัพท์ธรรมดาขั้วต่อข้อมูล เครื่องตอบรับ 
            คอมพิวเตอร์ ระบบตอบรับ (
voiceprocessing System) เป็นต้น ยกเว้นเครื่องโทรศัพท์แบบคีย์ (KX-T7330)

        5. สายไฟ AC ต้องถอดออกจากตัวเครื่องในระหว่างการเดินสาย และควรเสียบสายไฟ AC เข้ากับปลั๊กเมื่อเดินสายภายในเสร็จแล้ว

        6. ถ้าเครื่องโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ถอดสายโทรศัพท์ออกจากตัวเครื่องและเสียบเข้าเครื่องโทรศัพท์ใหม่ 
            หรือปิดสวิทช์ไฟ 
AC ของระบบ   และเปิดสวิทช์ไฟ AC ใหม่อีกครั้ง

        7. ปลั๊กเสียบไฟ AC ของตู้โทรศัพท์สาขาเป็นแบบปลั๊ก ขา สำหลับต่อกราวด์เพื่อเป็นการป้องกันถ้าไม่สามารถเสียบปลั๊กได้
            กรุณาติดต่อช่างไฟฟ้า เพื่อทำการเปลี่ยนตลับใหม่และไม่ควรหลีกเลี่ยง 
การต่อสายกราวด์ สำหลับปลั๊กชนิด ขา

                                 

การเลือกใช้ตู้ใส่ Terminal ของโทรศัพท์

 1. ตู้ Plastic (Indoor)  เหมาะสำหรับติดตั้ง Terminal ใช้งานภายในอาคาร ที่มีจำนวนคู่สาย น้อยกว่า 100 คู่สาย โดยมีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบมีกุญแจและไม่มีกุญแจ (โดยตู้ Plastic นี้ ได้ติดตั้ง Back Mount Frame มาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที)

 2. ตู้ Plastic (Outdoor) เป็นตู้ Plastic ที่มีคุณสมบัติเหมือนตู้ Plastic Indoor ทุกประการ แต่ถูกออกแบบมาให้ใช้งาน นอกอาคารได้ โดยสามารถติดตั้งบริเวณชายคาของอาคารที่ฝนสาดไม่ถึง หรือละอองฝนเข้าถึงได้

 3. ตู้ Plastic (Outdoor Fully Water Tight) เป็นตู้ Plastic ที่สามารถติดตั้งนอกอาคารที่มีฝนตกใส่ได้ เพราะได้ออกแบบมาเพื่อกันน้ำ 100% เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้ง และทนต่อสภาวะการเปียกน้ำ

เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย , ธุรกิจ SME , บริษัทจำกัด , คอนโด , อพาร์ทเม้น , โรงแรม , ห้างสรรพสินค้า , โรงงาน , โรงพยาบาล และ หน่วยงานราชการ ฯลฯ

 • รองรับ 3 สายนอก 8 สายใน

 • มีระบบตอบรับอัตโนมัติในตัว
 • รองรับการโปรแกรมทางไกลจากศูนย์บริการ (Remote Maintenance)
 • ระบบ Charge Battery สำรองในตัว

รองรับการขยายในอนาคตสูงสุดเมื่อซื้อ Option เพิ่ม

 • รองรับ 8 สายนอก 24 สายใน
 • โทรศัพท์หน้าประตู (Doorphone Intercom)
 • เพิ่ม Function การโชว์เบอร์โทรเข้า Caller ID)
 • เพิ่มระบบรับฝากข้อความเมื่อไม่มีผู้รับสาย (Voice Mail)
 • ขยายช่องทางระบบตอบรับอัตโนมัติเพิ่มอีก 1 ช่อง

ชุดที่ 1 : TES824 3 สายนอก 8 สายในแบบอนาล็อค

PNS-KX-TES824BX  PBX 3 สายนอก 8 สายใน

ชุดที่ 2: TES824 5 สายนอก 16 สายในแบบอนาล็อค 

KIT-TES824-5/16TES824 5 สายนอก 16 สายในแบบอนาล็อค
PNS-KX-TES824BX  PBX 3 สายนอก 8 สายใน
PNS-KX-TE82480Xสายนอก 2 port Analog CO สายใน8 SLT

ชุดที่ 3: TES824 6 สายนอก 16 สายในแบบอนาล็อค

KIT-TES824-6/16TES824 8 สายนอก 16 สายในแบบอนาล็อค
PNS-KX-TES824BX  PBX 3 สายนอก 8 สายใน
PNS-KX-TE82483Xสายนอก 3 port Analog CO/สายใน8 Hybrid

ชุดที่ 4: TES824 8 สายนอก 24 สายในแบบอนาล็อค

KIT-TES824-8/24TES824 8 สายนอก 24 สายในแบบอนาล็อค
PNS-KX-TES824BX  PBX 3 สายนอก 8 สายใน
PNS-KX-TE82480Xสายนอก 2 port Analog CO/สายใน8 SLT
PNS-KX-TE82483Xสายนอก 3 port Analog CO/สายใน8 Hybrid

 

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย , ธุรกิจ SME , บริษัทจำกัด , คอนโด , อพาร์ทเม้น , โรงแรม , ห้างสรรพสินค้า , โรงงาน , โรงพยาบาล และ หน่วยงานราชการ ฯลฯ

 • การ์ดซีพียู+Chassis(6/16)
 • Smart Hybrid PBX
 • 6 สายนอก Analog, 16 สายใน
 • จำนวนสายนอกสูงสุด : 142 สาย
 • จำนวนสายในสูงสุด : 192 สาย พร้อมด้วย DXDP
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ / ระบบฝากข้อความเสียง
 • จำนวนสายในสูงสุด : 192 สาย พร้อมด้วย DXDP
 • ระบบแนะนำลูกค้าด้วยข้อความเสียงอัตโนมัติ

ชุดที่ 5: NS300 6 สายนอก 16 สายในแบบอนาล็อค

PNS-KX-NS300BXNS300 6 สายนอก 16 สายใน

ชุดที่ 6: NS300 6 สายนอก 32 สายในแบบอนาล็อค

KIT-NS300-6/32NS300 6 สายนอก 32 สายใน
PNS-KX-NS300BXการ์ดซีพียู+Chassis(6/16)
PNS-KX-NS5174Xการ์ดซิงเกิ้ลไลน์ 16 สายใน
PNS-KX-DT521XDigital 1 Line Backlight LCD  8 Flexible CO Buttons

ชุดที่ 7: NS300 6 สายนอก 48 สายในแบบอนาล็อค

KIT-NS300-6/48NS300 6 สายนอก 48 สายใน
PNS-KX-NS300BXการ์ดซีพียู+Chassis(6/16)
PNS-KX-NS5174Xการ์ดซิงเกิ้ลไลน์ 16 สายใน
PNS-KX-NS320BXการ์ดซีพียู+Chassis (16 สายใน)
PNS-KX-NS5130Xการ์ดเชื่อมตู้NS300 กับ NS320
PNS-KX-DT521XDigital 1 Line Backlight LCD  8 Flexible CO Buttons

ชุดที่ 8: NS300 12 สายนอก 48 สายในแบบอนาล็อค

KIT-NS300-12/48NS300 12 สายนอก 48 สายใน
PNS-KX-NS300BXการ์ดซีพียู+Chassis(6/16)
PNS-KX-NS5174Xการ์ดซิงเกิ้ลไลน์ 16 สายใน
PNS-KX-NS320BXการ์ดซีพียู+Chassis (16 สายใน)
PNS-KX-NS5180Xการ์ดขยาย  สายนอกอนาล็อก 6 ch
PNS-KX-NS5130Xการ์ดเชื่อมตู้NS300 กับ NS320
PNS-KX-DT521XDigital 1 Line Backlight LCD  8 Flexible CO Buttons

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC ระบบไอพี รุ่น HTS824

Hybrid PBX Main unit(4,08)

Trunks Max.8

 • SIP : Preinstalles 6 Max.6
 • Analogue : Preinstalles 4 Max.8

Extensions Max.24

 • SIP : Preinstalles 24 Max.24
 • Analogue : Preinstalles 8 Max.24

ชุดที่ 9: HTS824 4 สายนอก 8 สายในแบบอนาล็อค 16 สายในแบบไอพี

PNS-KX-HTS824BXMain unit(4,08)

ชุดที่ 10: HTS824 4 สายนอก 16 สายในแบบอนาล็อค 8 สายในแบบไอพี

KIT-HTS824-4/16HTS824 4 สายนอก 16 สายในแบบอนาล็อค 8 สายในแบบ IP
PNS-KX-HTS824BXMain unit(4,08)
PNS-KX-HT82470X8 Port Single Line Telophone

ชุดที่ 11: HTS824 4 สายนอก 24 สายในแบบอนาล็อค

KIT-HTS824-4/24HTS824 4 สายนอก 16 สายในแบบอนาล็อค 8 สายในแบบ IP
PNS-KX-HTS824BXMain unit(4,08)
PNS-KX-HT82470X8 Port Single Line Telophone

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

รุ่น TS500MXW   สี ขาว ดำ แดง น้ำเงิน และเทา

 • ปรับระดับเสียงกริ่ง 3 ระดับ
 • ปรับระดับเสียงสนทนา 6 ระดับ
 • โทรซ้ำหมายเลขล่าสุด
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

รุ่น TS520MXW สี ขาว ดำ แดง น้ำเงิน

 • สัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
 • ปรับระดับเสียงสนทนา 6 ระดับ
 • โทรซ้ำหมายเลขล่าสุด
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

รุ่น TS820MXB สี ขาว ดำ 

 • ปรับระดับเสียงกริ่ง 3 ระดับ
 • สัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
 • ล็อคและจำกัดหมายเลขโทรออก
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

รุ่น TSC11MXW สี ขาว ดำ 

 • หน้าจอ LCD 2 บรรทัด
 • โทรซ้ำหมายเลขล่าสุด
 • หน่วยความจำ 50 ปลายทาง
 • ล็อคการโทรออก
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

รุ่น T2378MXW สีขาว

 • สามารถโทรออก/รับสายได้พร้อมกัน 2 สาย
 • ฟังก์ชั่นประชุม 3 สาย
 • ปุ่ม Speakerphone
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

รุ่น TS560MXB สี ขาว ดำ

 • สัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
 • รองรับบริการ Caller ID
 • ระบบจำกัดการโทรออก
 • ปุ่ม Navigator
 • หน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ 50 หมายเลข
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

รุ่น TS620BXB มีสี ขาว ดำ

 • หน้าจอ LCD 3 บรรทัด
 • ปุ่ม Speakerphone
 • สัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติบันทึกข้อความได้ 15 นาที
 • ช่องต่อ Headset
 • ช่องต่อ Data Port
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

รุ่น TG3600BXS มีสี ดำ ขาวมุก

 • โทรศัพท์ไร้สายดิจิตอล
 • เทคโนโลยี 2.4 GHz พร้อมระบบ FHSS
 • สัญญาณไฟแสดงเมื่อมีสายเรียกเข้า
 • ระบบ Speaker Phone แบบดิจิตอล

รุ่น TG3611BXB มีสี ดำ ขาวมุก เมทัลลิค

 • โทรศัพท์ไร้สายดิจิตอล
 • เทคโนโลยี 2.4 GHz พร้อมระบบ FHSS
 • หน้าจอ Blacklit LCD
 • สัญญาณไฟแสดงเมื่อมีสายเรียกเข้า
 • ปุ่ม Speaker Phone ที่เครื่องไร้สาย
 • ระบบไฟเรืองแสง
 • รองรับบริการ Caller ID

รุ่น TG3551BXM

 • โทรศัพท์ไร้สาย 2.4GHz.
 • มีปุ่ม Speaker Phone
 • รองรับบริการ Caller ID
 • ต่อพ่วงตัวลูกได้มากถึง 6 ตัว
 • มีสัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
 • หน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ 50 เลขหมาย

รุ่น TG3552BXM มีสี ขาว เมทัลลิค

 • ใช้เทคโนโลยี Voice Enhancer
 • มีฟังก์ชั่นแสดงชื่อและ/หรือเลขหมายเรียกเข้า
 • มีไฟเรือนแสงที่หน้าจอแสดงผล LCD
 • หน่วยความจำหมายเลขเรียกเข้า
 • สามารถเพิ่มการใช้งานเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย

รุ่น TG3451BXB 

 • หน้าจอ LCD เรืองแสง
 • รองรับบริการ Caller ID
 • บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ 50 เลขหมาย
 • คุยต่อเนื่อง 10 ชั้วโมง
 • สแตนบาย 6 วัน

รุ่น TG3452BXB

 • หน้าจอ LCD เรืองแสง
 • รองรับบริการ Caller ID
 • บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ 50 เลขหมาย
 • คุยต่อเนื่อง 10 ชั้วโมง
 • สแตนบาย 6 วัน
 • โทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง
 • ฟังก์ชั่นประชุม 3 สาย

รุ่น TG3411BXC มีสี ฟ้า ชมพู

 • หน้าจอ LCD พร้อมไฟเรืองแสง
 • รองรับบริการ Caller ID
 • หน่วยความจำหมายเลขโทรซ้ำ 5 หมายเลข
 • บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ 50 เลขหมาย
 • คุยต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง
 • สแตนบาย 6 วัน
 • มีอินเตอร์คอมระหว่างโทรศัพท์ไร้สาย

รุ่น TG3412BXC มีสี ฟ้า ชมพู

 • โทรศัพท์ 2 เครื่อง
 • หน้าจอ LCD พร้อมไฟเรืองแสง
 • รองรับบริการ Caller ID
 • หน่วยความจำหมายเลขโทรซ้ำ 5 หมายเลข
 • บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ 50 เลขหมาย
 • คุยต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง
 • สแตนบาย 6 วัน
 • มีอินเตอร์คอมระหว่างโทรศัพท์ไร้สาย

รุ่น TG3651BXT

 • โทรศัพท์ 2 เครื่อง
 • ใช้งานได้แม้ไฟฟ้าขัดข้อง (เฉพาะเครื่องมีสาย)
 • ปุ่ม Speaker Phone
 • โหมดกลางคืน
 • ฟังก์ชั่นประชุม 3 สาย

รุ่น TG3711BXB มีสี ดำ เงิน

 • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว
 • รองรับบริการ Caller ID
 • บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ได้ 10 หมายเลข
 • ระบบ Speaker Phone
 • สามารถใช้ได้ขณะไฟดับ
 • ขยายเครื่องไร้สายสูงสุดรวม 6 เครื่อง

รุ่น TG3712BXB มีสี ดำ เงิน

 • โทรศัพท์ 2 เครื่อง
 • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว
 • รองรับบริการ Caller ID
 • บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ได้ 10 หมายเลข
 • ระบบ Speaker Phone
 • สามารถใช้ได้ขณะไฟดับ
 • ขยายเครื่องไร้สายสูงสุดรวม 6 เครื่อง

รุ่น TG3811BXB มีสี ดำ เมทัลลิค

 • สามารถใช้ได้ขณะไฟดับ
 • ขยายเครื่องไร้สายสูงสุด 6 เครื่อง
 • รองรับบริการ Caller ID
 • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว
 • ปุ่ม Speaker Phone
 • ช่องต่อ Headset
 •  

รุ่น TG3821BXB

 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ
 • รองรับบริการ Caller ID
 • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว
 • ขยายเครื่องไร้สายสูงสุดรวม 6 เครื่อง
 • ช่องต่อ Headset
 • บันทึกข้อความได้ 18 นาที

รุ่น TGA371BXB มีสี ดำ เงิน

 • อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ไร้สาย (เครื่องลูก)
 • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว
 • รองรับบริการ Caller ID
 • ปุ่ม SPEAKER PHONE ฟังก์ชั่นนาฬิกาปลุก
 • บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ 100 หมาย
 • หน่วยความจำโทรซ้ำ 10 หมายเลข
 • คุยต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง/สแตนบาย6วัน

 

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งานบริการของเรา

Our Clients

✸  รับเดินสายโทรศัพท์- เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายโทรศัพท์ – ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์
– จำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ – ตู้สาขา – ตู้สาขาโทรศัพท์PABX ✸  เดินสายโทรศัพท์)