ข้อควรระวังสำหรับการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์

ข้อควรระวังสำหรับการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ 

       ตัวตู้โทรศัพท์สาขารุ่นนี้ได้ออกแบบมาสำหลับติดตั้งบนฝาผนังเท่านั้นส่วนสถานที่ใช้สำหลับการติดตั้งมีข้อกำหนดดังนี้
( สถานที่ติดตั้งจะต้องไม่ทำให้มีผลต่อระบบในการทำงาน  สัญญาณรบกวนหรือทำงานไม่ถูกต้อง )

       1. ห้ามติดตั้งในที่ ๆ มีแสงแดดส่องตรงลงมาบนเครื่อง หรือในสถานที่ร้อนอบอ้าวในห้องที่เย็นจัดหรือ
           แหล่งที่มีความชื้น ( อุณหภูมิระหว่าง o c – 40 c / 32  F – 140 F )

 

         2. ห้ามวางในที่ ๆ มีกรดซัลฟูริก ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนยกตัวอย่างเช่น  เป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือคอนแทค

         3. ห้ามติดตั้งในสถานที่ไม่มั่นคง มีการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง

         4. ห้ามติดตั้งในสถานที่มีฝุ่นละอองในอากาศมาก หรือในที่ซึ่งมีไอน้ำ,ไอน้ำมัน ที่ทำให้คอนแทคเสื่อม

         5. ห้ามติดตั้งใกล้เครื่องกำเนิดความถี่สูง เช่น มอเตอร์จักรเย็บผ้า หรือเครื่องเชื่อม

         6. ห้ามติดตั้งบนหรือใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์ เทลเลกซ์ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน หรือเตาอบไมโครเวฟ หรือแอร์คอนดิชั่น

         7. ควรติดตั้งให้ห่างจากวิทยุและเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ต่ำกว่า 1.8 เมตร ( 6 ฟุต )

         8. ควรติดตั้งในที่โล่งๆๆพอสมควร ( เพื่อเหตุผลทางด้านการบำรุงรักษา และโดยเฉพาะการระบายอากาศเพื่อให้เกิดความเย็นด้านข้างของตัวเครื่อง

 

ข้อควรระวังสำหรับการเดินสายตู้สาขาโทรศัพท์

เมื่อมีการเดินสายตู้สาขาโทรศัพท์ ให้ทำการปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

        1.ไม่ควรเดินสายโทรศัพท์ขนานกับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับของคอมพิวเตอร์เทลเลกซ์เป็นต้น
            ถ้าหากจำเป็นต้องเดินสายใกล้กับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องใช้สายเคเบิลที่มีโลหะหรือชีลด์หุ้มสายเคเบิล และนำชีลด์นั้นต่อลงกราวด์ดิน

        2. ถ้ามีการเดินสายบนพื้น ควรมีการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันสายเพิ่มขึ้น เพื่อกันการชำรุดเสียหายและควรหลีกเลี่ยงการเดินสายใต้พรม

        3. ควรหลีกเลี่ยงการใช้แหล่งจ่ายไฟร่วมกับคอมพิวเตอร์เทลเลกซ์และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ หรือ อีกในหนึ่งระบบการทำงาน
            ของตู้โทรศัพท์สาขา จะถูกขัดจังหวะโดยจะเกิดการเหนี่ยวนำสัญญาณ
รบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ

        4. โปรดใช้สายชนิด 1 คู่สายสำหลับอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องโทรศัพท์ เช่น เครื่องโทรศัพท์ธรรมดาขั้วต่อข้อมูล เครื่องตอบรับ
            คอมพิวเตอร์ ระบบตอบรับ (
voiceprocessing System) เป็นต้น ยกเว้นเครื่องโทรศัพท์แบบคีย์ (KX-T7330)

        5. สายไฟ AC ต้องถอดออกจากตัวเครื่องในระหว่างการเดินสาย และควรเสียบสายไฟ AC เข้ากับปลั๊กเมื่อเดินสายภายในเสร็จแล้ว

        6. ถ้าเครื่องโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ถอดสายโทรศัพท์ออกจากตัวเครื่องและเสียบเข้าเครื่องโทรศัพท์ใหม่
            หรือปิดสวิทช์ไฟ
AC ของระบบ   และเปิดสวิทช์ไฟ AC ใหม่อีกครั้ง

        7. ปลั๊กเสียบไฟ AC ของตู้โทรศัพท์สาขาเป็นแบบปลั๊ก 3 ขา สำหลับต่อกราวด์เพื่อเป็นการป้องกันถ้าไม่สามารถเสียบปลั๊กได้
            กรุณาติดต่อช่างไฟฟ้า เพื่อทำการเปลี่ยนตลับใหม่และไม่ควรหลีกเลี่ยง 
การต่อสายกราวด์ สำหลับปลั๊กชนิด 3 ขา

                                 

 

                                                                        →  เข้าอ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติม 


     

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾