ผลงานของเรา

Portfolio
By mook / March 5, 2020

เข้าหัว จัดระเบียบสายแลน

ภาพผลงาน การเข้าหัว และจัดระเบียบสายแลน เดินสายแลนราคาสายแลนตรวจสอบความเร็วสายเดินสายโทรศัพท์เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟตู้แร็ค RACKไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด CCTVไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – lan – fiber – เดินสาย Cat5 –…

Read More
Portfolio
By mook / January 14, 2020

เดินสายติดตั้งกล้องวงจรปิด

ภาพผลงาน เดินสาย ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เดินสายแลนราคาสายแลนตรวจสอบความเร็วสายเดินสายโทรศัพท์เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟตู้แร็ค RACKไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด CCTVไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – lan – fiber – เดินสาย Cat5…

Read More
Portfolio
By mook / December 16, 2019

เดินสาย ร้อยท่อ ติดตั้งโปรเจคเตอร์

ภาพผลงาน เดินสาย ร้อยท่อ ติดตั้งโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ เดินสายแลนราคาสายแลนตรวจสอบความเร็วสายเดินสายโทรศัพท์เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟตู้แร็ค RACKไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด CCTVไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – lan – fiber – เดินสาย Cat5…

Read More
Portfolio
By mook / December 3, 2019

ย้ายตู้แร็ค และ จัดสายตู้เเร็ค

ภาพผลงาน ย้ายตู้แร็ค RACK จัดสายภายในตู้แร็ค RACK มาร์คสายต้นทาง-ปลายทาง เดินสายแลนราคาสายแลนตรวจสอบความเร็วสายเดินสายโทรศัพท์เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟตู้แร็ค RACKไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด CCTVไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – lan – fiber –…

Read More
Portfolio
By mook / November 25, 2019

เดินสายแลน ติดตั้งปลั๊กไฟ

ผลงาน เดินสายแลน เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊กไฟ บริษัท บี โอ วาย วาย จำกัด เดินสายแลนราคาสายแลนตรวจสอบความเร็วสายเดินสายโทรศัพท์เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟตู้แร็ค RACKไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด CCTVไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ –…

Read More
Portfolio
By mook / November 18, 2019

เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊กไฟ

ผลงาน เดินสายไฟ ติดตั้ง Box Outlet  เดินสายแลนราคาสายแลนตรวจสอบความเร็วสายเดินสายโทรศัพท์เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟตู้แร็ค RACKไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด CCTVไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – lan – fiber – เดินสาย…

Read More
Portfolio
By mook / November 13, 2019

เดินสายไฟ เดินสายเเลน สำนักงาน

ผลงาน เดินสายไฟเบอร์ เดินสายแลนSamithivej Chinatown Hospital เดินสายแลนราคาสายแลนตรวจสอบความเร็วสายเดินสายโทรศัพท์เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟตู้แร็ค RACKไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด CCTVไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – lan – fiber – เดินสาย…

Read More
Portfolio
By mook / November 12, 2019

เดินสายแลน สายไฟเบอร์ นอกอาคาร

ผลงาน เดินสายแลน และ สายไฟเบอร์ ภายนอกโรงงานThai Sugar Terminal Public Company Limited.  เดินสายแลนราคาสายแลนตรวจสอบความเร็วสายเดินสายโทรศัพท์เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟตู้แร็ค RACKไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด CCTVไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ –…

Read More
Portfolio
By mook / November 11, 2019

เดินสายไฟเบอร์ ข้ามโรงงาน

Belton industrial (thailand) ltd. เดินสายแลนราคาสายแลนตรวจสอบความเร็วสายเดินสายโทรศัพท์เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟตู้แร็ค RACKไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด CCTVไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – lan – fiber – เดินสาย Cat5…

Read More