ผลงานของเรา

เข้าหัว จัดระเบียบสายแลน

By Mr. Jarviz  /  March 5, 2020
ภาพผลงาน การเข้าหัว และจัดระเบียบสายแลน เดินสายแลน ราคาสายแลน ตรวจสอบความเร็วสาย เดินสายโทรศัพท์ เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟ ตู้แร็ค RACK ไฟเบอร์ออฟติก กล้องวงจรปิด CCTV ไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน…
Read More

เดินสายติดตั้งกล้องวงจรปิด

By Mr. Jarviz  /  January 14, 2020
ภาพผลงาน เดินสาย ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เดินสายแลนราคาสายแลนตรวจสอบความเร็วสายเดินสายโทรศัพท์เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟตู้แร็ค RACKไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด CCTVไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – lan – fiber – เดินสาย Cat5…
Read More

เดินสาย ร้อยท่อ ติดตั้งโปรเจคเตอร์

By Mr. Jarviz  /  December 16, 2019
ภาพผลงาน เดินสาย ร้อยท่อ ติดตั้งโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ เดินสายแลนราคาสายแลนตรวจสอบความเร็วสายเดินสายโทรศัพท์เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟตู้แร็ค RACKไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด CCTVไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – lan – fiber – เดินสาย Cat5…
Read More

ย้ายตู้แร็ค และ จัดสายตู้เเร็ค

By Mr. Jarviz  /  December 3, 2019
ภาพผลงาน ย้ายตู้แร็ค RACK จัดสายภายในตู้แร็ค RACK มาร์คสายต้นทาง-ปลายทาง เดินสายแลนราคาสายแลนตรวจสอบความเร็วสายเดินสายโทรศัพท์เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟตู้แร็ค RACKไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด CCTVไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – lan – fiber –…
Read More

เดินสายแลน ติดตั้งปลั๊กไฟ

By Mr. Jarviz  /  November 25, 2019
ผลงาน เดินสายแลน เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊กไฟ บริษัท บี โอ วาย วาย จำกัด เดินสายแลนราคาสายแลนตรวจสอบความเร็วสายเดินสายโทรศัพท์เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟตู้แร็ค RACKไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด CCTVไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ –…
Read More

เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊กไฟ

By Mr. Jarviz  /  November 18, 2019
ผลงาน เดินสายไฟ ติดตั้ง Box Outlet  เดินสายแลนราคาสายแลนตรวจสอบความเร็วสายเดินสายโทรศัพท์เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟตู้แร็ค RACKไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด CCTVไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – lan – fiber – เดินสาย…
Read More

เดินสายไฟ เดินสายเเลน สำนักงาน

By Mr. Jarviz  /  November 13, 2019
ผลงาน เดินสายไฟเบอร์ เดินสายแลนSamithivej Chinatown Hospital เดินสายแลนราคาสายแลนตรวจสอบความเร็วสายเดินสายโทรศัพท์เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟตู้แร็ค RACKไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด CCTVไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – lan – fiber – เดินสาย…
Read More

เดินสายแลน สายไฟเบอร์ นอกอาคาร

By Mr. Jarviz  /  November 12, 2019
ผลงาน เดินสายแลน และ สายไฟเบอร์ ภายนอกโรงงานThai Sugar Terminal Public Company Limited.  เดินสายแลนราคาสายแลนตรวจสอบความเร็วสายเดินสายโทรศัพท์เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟตู้แร็ค RACKไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด CCTVไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ –…
Read More

เดินสายไฟเบอร์ ข้ามโรงงาน

By Mr. Jarviz  /  November 11, 2019
Belton industrial (thailand) ltd. เดินสายแลนราคาสายแลนตรวจสอบความเร็วสายเดินสายโทรศัพท์เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟตู้แร็ค RACKไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด CCTVไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – lan – fiber – เดินสาย Cat5…
Read More