ผลงานของเรา

Portfolio
By mook / November 18, 2019

เดินสายไฟ ติดตั้งปลั๊กไฟ

เดินสายไฟ ติดตั้ง Box Outlet  เดินสายแลน ราคาสายแลน ตรวจสอบความเร็วสาย เดินสายโทรศัพท์ เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟ ตู้แร็ค RACK ไฟเบอร์ออฟติก กล้องวงจรปิด CCTV ไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ –…

Read More
Portfolio
By mook / November 13, 2019

เดินสายไฟ เดินสายเเลน สำนักงาน

Samithivej Chinatown Hospital เดินสายแลนราคาสายแลนตรวจสอบความเร็วสายเดินสายโทรศัพท์เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟตู้แร็ค RACKไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด CCTVไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – lan – fiber – เดินสาย Cat5 –…

Read More
Portfolio
By mook / November 12, 2019

เดินสายแลน สายไฟเบอร์ นอกอาคาร

Thai Sugar Terminal Public Company Limited.  เดินสายแลนราคาสายแลนตรวจสอบความเร็วสายเดินสายโทรศัพท์เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟตู้แร็ค RACKไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด CCTVไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – lan – fiber –…

Read More
Portfolio
By mook / November 11, 2019

เดินสายไฟเบอร์ ข้ามโรงงาน

Belton industrial (thailand) ltd. เดินสายแลนราคาสายแลนตรวจสอบความเร็วสายเดินสายโทรศัพท์เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟตู้แร็ค RACKไฟเบอร์ออฟติกกล้องวงจรปิด CCTVไวเลส Wireless รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – lan – fiber – เดินสาย Cat5…

Read More
Portfolio
By mook / November 11, 2019

เดินสายโทรศัพท์ ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ PABX

เดินสายโทรศัพท์ ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ PABX

Read More
Portfolio
By mook / November 11, 2019

เดินสายร้อยท่อ ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

ภาพผลงานการเดินสายร้อยท่อ ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ให้กับลูกค้า FiberThai

Read More
Portfolio
By CoachMaxz / November 4, 2019

Cable Portfolio

เดินสายแลน ราคาสายแลน ตรวจสอบความเร็วสาย เดินสายโทรศัพท์ เพิ่มจุดปลั๊กไฟ เดินไฟ ตู้แร็ค RACK ไฟเบอร์ออฟติก กล้องวงจรปิด CCTV ไวเลส Wireless เดินสายร้อยท่อ ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV Best Global Logistics (Thailand)…

Read More
Portfolio
By CoachMaxz / November 4, 2019

Solar Portfolio

Portfolio
By CoachMaxz / November 4, 2019

Game Portfolio