ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC ระบบอนาล็อก

PANASONIC รุ่น TES824

  • รองรับ 3 สายนอก 8 สายใน

  • มีระบบตอบรับอัตโนมัติในตัว
  • รองรับการโปรแกรมทางไกลจากศูนย์บริการ (Remote Maintenance)
  • ระบบ Charge Battery สำรองในตัว

รองรับการขยายในอนาคตสูงสุดเมื่อซื้อ Option เพิ่ม

  • รองรับ 8 สายนอก 24 สายใน
  • โทรศัพท์หน้าประตู (Doorphone Intercom)
  • เพิ่ม Function การโชว์เบอร์โทรเข้า Caller ID)
  • เพิ่มระบบรับฝากข้อความเมื่อไม่มีผู้รับสาย (Voice Mail)
  • ขยายช่องทางระบบตอบรับอัตโนมัติเพิ่มอีก 1 ช่อง

ชุดที่ 1 : TES824 3 สายนอก 8 สายในแบบอนาล็อค

PNS-KX-TES824BX  PBX 3 สายนอก 8 สายใน

ชุดที่ 2: TES824 5 สายนอก 16 สายในแบบอนาล็อค 

KIT-TES824-5/16TES824 5 สายนอก 16 สายในแบบอนาล็อค
PNS-KX-TES824BX  PBX 3 สายนอก 8 สายใน
PNS-KX-TE82480Xสายนอก 2 port Analog CO สายใน8 SLT

ชุดที่ 3: TES824 6 สายนอก 16 สายในแบบอนาล็อค

KIT-TES824-6/16TES824 8 สายนอก 16 สายในแบบอนาล็อค
PNS-KX-TES824BX  PBX 3 สายนอก 8 สายใน
PNS-KX-TE82483Xสายนอก 3 port Analog CO/สายใน8 Hybrid

ชุดที่ 4: TES824 8 สายนอก 24 สายในแบบอนาล็อค

KIT-TES824-8/24TES824 8 สายนอก 24 สายในแบบอนาล็อค
PNS-KX-TES824BX  PBX 3 สายนอก 8 สายใน
PNS-KX-TE82480Xสายนอก 2 port Analog CO/สายใน8 SLT
PNS-KX-TE82483Xสายนอก 3 port Analog CO/สายใน8 Hybrid

 

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾