ขั้นตอนในการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ PABX

 

การติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ PABX

          เราจะเริ่มจาก การเลือกขนาดของตู้สาขาโทรศัพท์ให้เหมาะสมกับขนาดขององค์กร การเดินสายภายในนั้น หากเป็นงานระบบโรงแรม คอนโดมีเนียม รีสอร์ท ขนาดใหญ่นั้น โดยปกติแล้ว การเดินสายโทรศัพท์ภายในอาคารจะดำเนินการไปพร้อมๆกับการเดินสายไฟฟ้าระบบแสงสว่างภายในอาคาร การเดินสายเคเบิลทีวี ซึ่งเป็นงานที่ควบคุมดูแลโดยวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา และสถาปนิก ให้เป็นไปตามแบบที่วางไว้ หากเป็นอาคารสำนักงานเดิมที่ต้องการติดตั้งตู้สาขาใหม่ การเดินสายใหม่ต้องพิจารณาจาก ลักษณะของงาน ไม่ว่าจะเป็นจุดที่ติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ โครงสร้างของอาคาร การเลือกจุดติดตั้งสาขาโทรศัพท์ควรเลือกจุดที่เป็นศูนย์กลางของการใช้งาน เช่น อาคารสำนักงานมีหลายอาคารและห่างไกลกัน 50-100 เมตร ต้องพิจารณาให้เหมาะสม เพราะต้องดูแลการใช้งานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายหลังการติดตั้ง
 

การติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์กับตู้พักสาย

→   เข้าอ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติม 

→   ระบบโทรศัพท์ PBX คืออะไร

 

 ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย !! 

https://www.facebook.com/fusion.fiber.thai/