รางไฟ สำหรับตู้แร็ค RACK

รางไฟ 4 Outlets with Cable 1.8 M.
รางไฟ 6 Outlets with Cable 3 M.
รางไฟ 8 Outlets with Cable 3 M.
รางไฟ 12 Outlets with Cable 3 M.
รางไฟ 20 Outlets with Cable 3 M.

มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
มีอุปกรณ์ตัดกระเเสไฟฟ้าเกิน
มีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

ถาด สำหรับตู้แร็ค RACK

ถาดยึดน็อตหน้า 2 ด้าน
ถาดยึดน็อต 4 ด้าน
ถาดสไลด์

ขึ้นอยู่กับความลึกและขนาดของตู้ Rack ด้วย

พัดลม สำหรับตู้แร็ค RACK


พัดลม 1 ตัว พร้อมหน้ากาก ABS และสายไฟ 1.8 M.
พัดลมชุด 2 ตัว ประกอบครบชุด พร้อมสายไฟ 1.4 M.
พัดลมชุด 3 ตัว ประกอบครบชุด พร้อมสายไฟ 1.4 M.

แผงจัดสาย สำหรับตู้แร็ค RACK

แผงจัดสายแบบมีฝาครอบ
แผงจัดสายรุ่นใหม่ด้านหน้าปรับห่วงได้
แผงจัดสายห่วงพลาสติก
ห่วงจัดสายแนวตั้ง
โคมไฟติดในตู้

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾