ตู้แร็ค RACK LINK

วิธีการเลือกตู้ Rack

  • ต้องดูขนาดของตัว server หรือ อุปกรณ์ switch , UPS ที่จะจัดวางไว้ในตู้
  • เมื่อเราเช็คอุปกรณ์ที่จะใส่ในตู้ Rack ได้เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องมาดูสถานที่จัดวางตู้ Rack เพราะถ้าเราเลือกตู้ Rack แบบตั้งพื้น 
    ก็จะต้องใช้พื้นที่มากในการวาง
  • การระบายความร้อน ถ้าอุปกรณ์ Server ที่เราจะใส่ในตู้ Rack มีความร้อนสูง ขอแนะนำให้ใช้ตู้ Rack แบบตั้งพื้นดีกว่า 
    เนื่องจากสามารถติดพัดลมได้ถึง 6 ตัว และด้วยพื้นที่มากกว่าจะทำให้ตู้ Rack ระบายความร้อนได้ดีกว่า 

19" LINK GLASS RACK

– เป็นนวัตกรรมที่ผู้ออกแบบตั้งใจ Design ให้มีความหรู และเเข็งแรง

– ประตูหน้าเเป็นแบบ Safety Glass door with perforated Swing Handle lock 
– ประตูหลังเป็นแบบ Solid steel Rear Door Handle lock
– ฝาข้างมี Slide-lock 2 ชุดพร้อมกุญแจฝัง เพื่อให้ถอดออกในขขณะทำงานติดอุปกรณ์ได้สะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

    ตู้แร็ค Rack Link ยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นตู้ระบายอากาศที่ประตูหน้าและประตูหลังได้โดย เปลี่ยนประตูหลังเป็น Wave Hexa Perforate หรือเปลี่ยนประตูหน้าให้ระบายอากาศดียิ่งขึ้นด้วย Curve Wave Hexa Perforate.

19" LINK GLASS-WAVE RACK

– เป็นนวัตกรรมที่ผู้ออกแบบตั้งใจ Design ให้มีความหรู และเเข็งแรง

– ประตูหน้าเเป็นแบบ Safety Glass door with perforated Swing Handle lock 
– ประตูหลังเป็นแบบ Wave Hexa perforated Door ที่ออกแบบช่องระบายอากาศเป็นแบบแปดเหลี่ยมรังผึ้งและปรับเป็นลูกคลื่นเพื่อเพิ่มพื้นที่ระบายอากาศ 10% 
– ฝาข้างมี Slide-lock 2 ชุดพร้อมกุญแจฝัง เพื่อให้ถอดออกในขณะทำงานติดอุปกรณ์ ได้สะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

LINK CURVE-WAVE RACK

– เป็นนวัตกรรมที่ผู้ออกแบบตั้งใจ Design ให้มีความหรู และเเข็งแรง

– ประตูหน้าเเป็นแบบ Curve Hexa perforated Door , swing handle lock , 
enchanced 120% heat ventitation
– ประตูหลังเป็นแบบ Wave Hexa perforated Door , swing handle lock ,
enchanced 110% heat ventitation
– ฝาข้างมี Slide-lock 2 ชุดพร้อมกุญแจฝัง เพื่อให้ถอดออกในขขณะทำงานติดอุปกรณ์ได้สะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾