ระบบโทรศัพท์ PBX คืออะไร

ระบบโทรศัพท์ PBX (Private Branch Exchange) เป็นระบบโทรศัพท์ที่ใช้ในองค์กร เพื่อจัดการการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ประวัติของระบบนี้เริ่มต้นในยุคปลายศตวรรษที่ 19 และได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ประเภทของระบบ PBX

ประเภทลักษณะตัวอย่างข้อดี
Analog PBXใช้สัญญาณแอนะล็อกระบบโทรศัพท์พื้นฐานเสถียรภาพสูง
Digital PBXใช้สัญญาณดิจิทัลIP PBXคุณภาพเสียงดี
Cloud PBXทำงานผ่านคลาวด์VoIP PBXยืดหยุ่นและประหยัดค่าใช้จ่าย

การเปรียบเทียบระบบ PBX

ประเภทการติดตั้งการบำรุงรักษาค่าใช้จ่าย
Analog PBXซับซ้อนสูงสูง
Digital PBXปานกลางปานกลางปานกลาง
Cloud PBXง่ายต่ำต่ำ

ข้อดีและข้อเสียของระบบ PBX

ประเภทข้อดีข้อเสีย
Analog PBXเสถียรภาพสูงค่าใช้จ่ายสูง
Digital PBXคุณภาพเสียงดีการบำรุงรักษายาก
Cloud PBXยืดหยุ่นต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ต

การวิเคราะห์ระบบ PBX
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบโทรศัพท์ PBX พบว่าระบบ PBX แต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้ระบบ PBX ควรพิจารณาตามความต้องการขององค์กร

ระบบโทรศัพท์ PBX เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการสื่อสารภายในองค์กร หากคุณสนใจ ระบบโทรศัพท์ PBX หรือมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Fiberthai และสำรวจผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น SeedKM โปรแกรมจัดการความรู้ในองค์กร, Jarviz โปรแกรมบันทึกเวลาทำงาน, OPTIMISTIC โปรแกรม HRM-Payroll, Veracity Digital Signature, CloudAccount โปรแกรมบัญชีออนไลน์, หรือ License Microsoft และอื่น ๆ ได้ที่ Fusion Solution, Jarviz, SeedKM, OPTIMISTIC, Veracity, CloudAccount

แนะนำบทความเพิ่มเติม