โทรศัพท์ PANASONIC แบบไร้สาย

รุ่น TG3600BXS มีสี ดำ ขาวมุก

 • โทรศัพท์ไร้สายดิจิตอล
 • เทคโนโลยี 2.4 GHz พร้อมระบบ FHSS
 • สัญญาณไฟแสดงเมื่อมีสายเรียกเข้า
 • ระบบ Speaker Phone แบบดิจิตอล

รุ่น TG3611BXB มีสี ดำ ขาวมุก เมทัลลิค

 • โทรศัพท์ไร้สายดิจิตอล
 • เทคโนโลยี 2.4 GHz พร้อมระบบ FHSS
 • หน้าจอ Blacklit LCD
 • สัญญาณไฟแสดงเมื่อมีสายเรียกเข้า
 • ปุ่ม Speaker Phone ที่เครื่องไร้สาย
 • ระบบไฟเรืองแสง
 • รองรับบริการ Caller ID

รุ่น TG3551BXM

 • โทรศัพท์ไร้สาย 2.4GHz.
 • มีปุ่ม Speaker Phone
 • รองรับบริการ Caller ID
 • ต่อพ่วงตัวลูกได้มากถึง 6 ตัว
 • มีสัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
 • หน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ 50 เลขหมาย

รุ่น TG3552BXM มีสี ขาว เมทัลลิค

 • ใช้เทคโนโลยี Voice Enhancer
 • มีฟังก์ชั่นแสดงชื่อและ/หรือเลขหมายเรียกเข้า
 • มีไฟเรือนแสงที่หน้าจอแสดงผล LCD
 • หน่วยความจำหมายเลขเรียกเข้า
 • สามารถเพิ่มการใช้งานเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย

รุ่น TG3451BXB

 • หน้าจอ LCD เรืองแสง
 • รองรับบริการ Caller ID
 • บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ 50 เลขหมาย
 • คุยต่อเนื่อง 10 ชั้วโมง
 • สแตนบาย 6 วัน

รุ่น TG3452BXB

 • หน้าจอ LCD เรืองแสง
 • รองรับบริการ Caller ID
 • บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ 50 เลขหมาย
 • คุยต่อเนื่อง 10 ชั้วโมง
 • สแตนบาย 6 วัน
 • โทรศัพท์ไร้สาย 2 เครื่อง
 • ฟังก์ชั่นประชุม 3 สาย

รุ่น TG3411BXC มีสี ฟ้า ชมพู

 • หน้าจอ LCD พร้อมไฟเรืองแสง
 • รองรับบริการ Caller ID
 • หน่วยความจำหมายเลขโทรซ้ำ 5 หมายเลข
 • บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ 50 เลขหมาย
 • คุยต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง
 • สแตนบาย 6 วัน
 • มีอินเตอร์คอมระหว่างโทรศัพท์ไร้สาย

รุ่น TG3412BXC มีสี ฟ้า ชมพู

 • โทรศัพท์ 2 เครื่อง
 • หน้าจอ LCD พร้อมไฟเรืองแสง
 • รองรับบริการ Caller ID
 • หน่วยความจำหมายเลขโทรซ้ำ 5 หมายเลข
 • บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ 50 เลขหมาย
 • คุยต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง
 • สแตนบาย 6 วัน
 • มีอินเตอร์คอมระหว่างโทรศัพท์ไร้สาย

รุ่น TG3651BXT

 • โทรศัพท์ 2 เครื่อง
 • ใช้งานได้แม้ไฟฟ้าขัดข้อง (เฉพาะเครื่องมีสาย)
 • ปุ่ม Speaker Phone
 • โหมดกลางคืน
 • ฟังก์ชั่นประชุม 3 สาย

รุ่น TG3711BXB มีสี ดำ เงิน

 • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว
 • รองรับบริการ Caller ID
 • บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ได้ 10 หมายเลข
 • ระบบ Speaker Phone
 • สามารถใช้ได้ขณะไฟดับ
 • ขยายเครื่องไร้สายสูงสุดรวม 6 เครื่อง

รุ่น TG3712BXB มีสี ดำ เงิน

 • โทรศัพท์ 2 เครื่อง
 • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว
 • รองรับบริการ Caller ID
 • บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ได้ 10 หมายเลข
 • ระบบ Speaker Phone
 • สามารถใช้ได้ขณะไฟดับ
 • ขยายเครื่องไร้สายสูงสุดรวม 6 เครื่อง

รุ่น TG3811BXB มีสี ดำ เมทัลลิค

 • สามารถใช้ได้ขณะไฟดับ
 • ขยายเครื่องไร้สายสูงสุด 6 เครื่อง
 • รองรับบริการ Caller ID
 • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว
 • ปุ่ม Speaker Phone
 • ช่องต่อ Headset

รุ่น TG3821BXB

 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ
 • รองรับบริการ Caller ID
 • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว
 • ขยายเครื่องไร้สายสูงสุดรวม 6 เครื่อง
 • ช่องต่อ Headset
 • บันทึกข้อความได้ 18 นาที

รุ่น TGA371BXB มีสี ดำ เงิน

 • อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ไร้สาย (เครื่องลูก)
 • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 1.8 นิ้ว
 • รองรับบริการ Caller ID
 • ปุ่ม SPEAKER PHONE ฟังก์ชั่นนาฬิกาปลุก
 • บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ 100 หมาย
 • หน่วยความจำโทรซ้ำ 10 หมายเลข
 • คุยต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง/สแตนบาย6วัน

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾