โทรศัพท์ PANASONIC แบบมีสาย

Analog Single Line

รุ่น TS500MXW   สี ขาว ดำ แดง น้ำเงิน และเทา

 • ปรับระดับเสียงกริ่ง 3 ระดับ
 • ปรับระดับเสียงสนทนา 6 ระดับ
 • โทรซ้ำหมายเลขล่าสุด
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

รุ่น TS520MXW สี ขาว ดำ แดง น้ำเงิน

 • สัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
 • ปรับระดับเสียงสนทนา 6 ระดับ
 • โทรซ้ำหมายเลขล่าสุด
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

รุ่น TS820MXB สี ขาว ดำ

 • ปรับระดับเสียงกริ่ง 3 ระดับ
 • สัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
 • ล็อคและจำกัดหมายเลขโทรออก
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

รุ่น TSC11MXW สี ขาว ดำ 

 • หน้าจอ LCD 2 บรรทัด
 • โทรซ้ำหมายเลขล่าสุด
 • หน่วยความจำ 50 ปลายทาง
 • ล็อคการโทรออก
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

รุ่น T2378MXW สีขาว

 • สามารถโทรออก/รับสายได้พร้อมกัน 2 สาย
 • ฟังก์ชั่นประชุม 3 สาย
 • ปุ่ม Speakerphone
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

รุ่น TS560MXB สี ขาว ดำ

 • สัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
 • รองรับบริการ Caller ID
 • ระบบจำกัดการโทรออก
 • ปุ่ม Navigator
 • หน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ 50 หมายเลข
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

รุ่น TS620BXB มีสี ขาว ดำ

 • หน้าจอ LCD 3 บรรทัด
 • ปุ่ม Speakerphone
 • สัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติบันทึกข้อความได้ 15 นาที
 • ช่องต่อ Headset
 • ช่องต่อ Data Port
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾