ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC ระบบไอพี

PANASONIC รุ่น HTS824

  • HTS824 คือระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย IP แบบไฮบริดประสิทธิภาพสูง
  • เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อม 
  • สามารถรองรับการขยายหมายเลขภายในได้สูงสุด ถึง 24 เลขหมาย
  • ระบบตอบรับอัตโนมัติ DISA /ระบบรับฝากข้อความ VM 4Ch ความยาวไม่เกิน 120 นาที ระบบไฮบริดที่มีความยืดหยุ่น
  • รองรับได้ทั้งระบบเครือข่าย IP/ ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ระบบการทำงานแบบ All-in-One การสื่อสารผ่านระบบวีดีโอคอลล์ การใช้งานแบบเคลื่อนที่(Mobility)
  • การติดตั้งการดูแลรักษาง่าย ขนาดเริ่มต้น 4 สายนอก 8 สายใน ขยายได้ 24 สายใน

ชุดที่ 9: HTS824 4 สายนอก 8 สายในแบบอนาล็อค 16 สายในแบบไอพี

PNS-KX-HTS824BXMain unit(4,08)

ชุดที่ 10: HTS824 4 สายนอก 16 สายในแบบอนาล็อค 8 สายในแบบไอพี

KIT-HTS824-4/16HTS824 4 สายนอก 16 สายในแบบอนาล็อค 8 สายในแบบ IP
PNS-KX-HTS824BXMain unit(4,08)
PNS-KX-HT82470X8 Port Single Line Telophone

ชุดที่ 11: HTS824 4 สายนอก 24 สายในแบบอนาล็อค

KIT-HTS824-4/24HTS824 4 สายนอก 16 สายในแบบอนาล็อค 8 สายในแบบ IP
PNS-KX-HTS824BXMain unit(4,08)
PNS-KX-HT82470X8 Port Single Line Telophone

แนะนำการตั้งค่า PANASONIC HTS824

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾