ข้อดีข้อเสียของสาย Fiber Optic
ประเภทสาย Fiber Optic

ข้อดี

ข้อเสีย

  • มีการลดทอนสัญญาณต่ำ (Low Attenuation)
  • สามารถบรรจุข้อมูลได้จำนวนมาก (High Bandwidth)
  • โครงสร้างของสายมีขนานเล็ก และน้ำหนักเบา
  • มีคุณสมบัติเป็นฉนวน ไม่นำไฟฟ้า
  • ปราศจากการรบกวนทางไฟฟ้า
  • มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากการขโมยสัญญาณ
  • เส้นใยแก้วนำเสียงมีอายุการใช้งานที่นาน
  • เส้นใยแก้วนำแสงเปราะบาง และแตกหักง่าย
  • ไม่สามารถโค้งงอได้เหมือนสายทองแดง
  • ในการติดตั้งสาย Fiber Optic ต้องใช้เครื่องมือพิเศษซึ่งราคาแพง

* จะเลือกใช้งานสาย Fiber Optic แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน ความเหมาะสมของสถานที่
และประโยชน์ที่จะได้รับ ลองศึกษาดูนะคะ *