สายไฟเบอร์ออฟติก

สายไฟเบอร์ออฟติก

ไฟเบอร์ไทย บริการงานเดินสายไฟเบอร์ออฟติก

 • เดินสายแลนและสายไฟเบอร์ภายในและภายนอกอาคาร สำนักงานและโรงงาน
 • รับติดตั้งสายแลนและสายไฟเบอร์
 • รับวางระบบสายแลนและสายไฟเบอร์
 • รับวางระบบเน็ตเวิร์ค Network
 • บริการซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติก ในกรณีที่สายขาด หรือต้องการต่อสายใหม่
 • บริการให้คำปรึกษาและดูหน้างานก่อนทำการเดินสายและติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก

สายไฟเบอร์ออฟติก คือ

 • สายไฟเบอร์ออฟติก ณ. ที่นี่หมายถึง สาย network ประเภทหนึ่ง ในกรณีที่สาย UTP ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากระยะห่าง จากจุดกระจายสัญญาณถึงปลางทางมีระยะเกิน 100M
 • คุณสมบัติสำคัญของ สายไฟเบอร์ออฟติก ที่ใช้ในงาน Network คือ ระยะทางที่สามารถส่งสัญญาณได้ไกลเป็น กิโลให้ระบบที่มีเสถียรภาพสูง ให้ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่อุปกรณ์ Network จะสามารถทำได้
 • เมื่อเทียบการใช้งาน สายไฟเบอร์ออฟติก กับ Wireless สายไฟเบอร์ออฟติก จะเป็นตัวเลือกก่อนเสมอ เนื่องจากประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถเดินสายได้จริงๆ Wireless จึงจะเป็นตัวเลือกที่ 2

งานติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก

 • ให้บริการติดตั้ง สายไฟเบอร์ออฟติก ทั้งแบบแขวนเสา หรือ ฝังดิน หรือ เดินภายในอาคาร

งานซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติก

 • ให้บริการซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติก กรณีสายขาด และต้องการเชื่อมสายใหม่

ประเภทสายไฟเบอร์ออฟติก

 • สายไฟเบอร์ออฟติก แบบ Single mode สำหรับระยะทางที่ไกลเกินกว่า 500M สายแบบนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
 • สายไฟเบอร์ออฟติก แบบ Multi mode สำหรับระยะทางใกล้ๆ ไม่เกิน 500M

ราคาสายไฟเบอร์ออฟติก

 • ราคาของสายไฟเบอร์ออฟติก จะขายเป็น ราคาต่อเมตร
 • ราคาขึ้นกับประเภทของสาย เช่น Multi mode จะราคาถูกว่า Single mode
 • ราคาขึ้นกับประเทภของ ความหนาของ ชั้นที่ปกป้องตัวสายไฟเบอร์ออฟติก
 • ราคาขึ้นกับจุดที่นำไปใช้งาน เช่น การใช้งานแบบ outdoor หรือ indoor หรือ การเดินภายในตู้ Rack ก็จะมีราคาที่ไม่เท่ากัน

 

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งานบริการของเรา

♢♢ บทความเพิ่มเติม ♢♢

♢♢ ผลงานของเรา ♢♢

Our Clients

รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – lan – fiber – เดินสาย Cat5 – เดินสาย Cat6 – ติดตั้งกล้องวงจรปิด – เดินสาย CCTV – เดินสายกล้อง – เดินสาย RG6 – เดินสายโทรศัพท์ – เดินสาย Telephone – ติดตั้ง Accesspoint – ติดตั้ง Wireless