ไฟเบอร์ไทย บริการงานเดินสายไฟเบอร์ออฟติก

 • เดินสายแลนและสายไฟเบอร์ภายในและภายนอกอาคาร สำนักงานและโรงงาน
 • รับติดตั้งสายแลนและสายไฟเบอร์
 • รับวางระบบสายแลนและสายไฟเบอร์
 • รับวางระบบเน็ตเวิร์ค Network
 • บริการซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติก ในกรณีที่สายขาด หรือต้องการต่อสายใหม่
 • บริการให้คำปรึกษาและดูหน้างานก่อนทำการเดินสายและติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก

สายไฟเบอร์ออฟติก คือ

 • สายไฟเบอร์ออฟติก ณ. ที่นี่หมายถึง สาย network ประเภทหนึ่ง ในกรณีที่สาย UTP ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากระยะห่าง จากจุดกระจายสัญญาณถึงปลางทางมีระยะเกิน 100M
 • คุณสมบัติสำคัญของ สายไฟเบอร์ออฟติก ที่ใช้ในงาน Network คือ ระยะทางที่สามารถส่งสัญญาณได้ไกลเป็น กิโลให้ระบบที่มีเสถียรภาพสูง ให้ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่อุปกรณ์ Network จะสามารถทำได้
 • เมื่อเทียบการใช้งาน สายไฟเบอร์ออฟติก กับ Wireless สายไฟเบอร์ออฟติก จะเป็นตัวเลือกก่อนเสมอ เนื่องจากประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถเดินสายได้จริงๆ Wireless จึงจะเป็นตัวเลือกที่ 2

งานติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก

 • ให้บริการติดตั้ง สายไฟเบอร์ออฟติก ทั้งแบบแขวนเสา หรือ ฝังดิน หรือ เดินภายในอาคาร

งานซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติก

 • ให้บริการซ่อมสายไฟเบอร์ออฟติก กรณีสายขาด และต้องการเชื่อมสายใหม่

ประเภทสายไฟเบอร์ออฟติก

 • สายไฟเบอร์ออฟติก แบบ Single mode สำหรับระยะทางที่ไกลเกินกว่า 500M สายแบบนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
 • สายไฟเบอร์ออฟติก แบบ Multi mode สำหรับระยะทางใกล้ๆ ไม่เกิน 500M

ราคาสายไฟเบอร์ออฟติก

 • ราคาของสายไฟเบอร์ออฟติก จะขายเป็น ราคาต่อเมตร
 • ราคาขึ้นกับประเภทของสาย เช่น Multi mode จะราคาถูกว่า Single mode
 • ราคาขึ้นกับประเทภของ ความหนาของ ชั้นที่ปกป้องตัวสายไฟเบอร์ออฟติก
 • ราคาขึ้นกับจุดที่นำไปใช้งาน เช่น การใช้งานแบบ outdoor หรือ indoor หรือ การเดินภายในตู้ Rack ก็จะมีราคาที่ไม่เท่ากัน

สายไฟเบอร์ออฟติก Fiber Optic สำคัญอย่างไร ทำไมถึงต้องเดินสาย Fiber Optic ? 

         การเดินสายไเบอร์ออฟติก Fiber Optic นั้น คือ ใช้เชื่อมต่อ ระหว่าง พื้นที่หนึ่ง ไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งมีระยะไกล เกิน 100 เมตร เพราะถ้าใช้สายแลน คุณภาพสัญญาณ จะไม่ดีและสัญญาณอาจไปไม่ถึงอีกฝั่ง และที่สำคัญสุด หากอีกฝั่ง ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ก็จะทำให้สายแลน ไม่เพียงพอต่อการวิ่งของข้อมูล ตัวอย่างเช่น อีกฝั่งมีคอม 30 เครื่อง เชื่อมกับคอมอีกฝั่ง 30 เครื่อง สายที่เชื่อมถ้าเป็นสายแลน ก็จะทำให้ข้อมูลที่วิ่งผ่านสายที่เชื่อม เยอะเกินไปที่ทำให้เกิดความช้าของการโอนถ่ายข้อมูล

         หากลูกค้าต้องการเดินสายข้ามโรงงาน เดินสายในระยะไกล สายไฟเบอร์ออฟติกจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการส่งสัญญาณได้รวดเร็วแล้ว เรื่องการโอนถ่ายข้อมูลก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความแตกต่างของ สายไฟเบอร์ออฟติก Fiber Optic แต่ละประเภท

เราจำแนก ความแตกต่าง ของ Fiber Optic ออกเป็นสามประเภท ดังนี้

          1. Indoor เป็นสายใช้ภายในอาคาร ซึ่งเป็นสายที่ ไม่ลามไฟ และ ยืดหยุ่น เพราะทำจาก pvc ที่หุ้มอยู่ ไม่ควรใช้ภายนอกอาคาร

          2. Outdoor ใช้สำหรับใช้ภายนอกอาคาร เป็นสายที่หุ้มด้วย PE ซึ่งป้องกันแดด ฝนได้ดี แต่ไม่ควรนำไปใช้ในอาคารเพราะเป็นสายที่สามารถติดไฟได้

          3. Indoor/Outdoor สุดยอด นวัตกรรม เหมาะสำหรับใช้เดินภายนอกอาคารและสามารถเดินเข้าไปในอาคารโดยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่อง ติดไฟ เพราะ หุ้มด้วย PE with LSZH ทำให้ป้องกันการติดไฟได้เป็นอย่างดี สายแข็งแรง ทนแดด ทนฝน ไม่ลามไฟ ไม่มีสารพิษ สรุปจุดเด่น ดังนี้

               –   สามารถติดตั้งได้ทั้งในและนอกอาคาร

               –   แก้วแกนกลางมีคุณภาพสูง ลดสารสูญเสียสายได้เป็นอย่างดี

               –   หุ้มด้วย PE With LSZH

               –   ป้องกันน้ำ 100 %

               –   สามารถทนแรงดึงที่สูงกว่า

               –   รองรับมาตรฐานสากลทุกมาตรฐาน

               –   มีทั้ง Multimode และ Single mode

นอกเหนือจากที่กล่าวมา สาย Fiber Optic ยังมีความสามารถอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น

               –  สามารถฝังดินได้

               –  แขวนเสาไฟฟ้า

               –  เดินตามท่อ

               –  แขวนในอากาศโดยไม่ต้องมี Sling

               –  ลดจำนวนสายเคเบิลที่เยอะเกินไป

ระยะการใช้งาน หากใช้งานปรกติ สามารถใช้ได้มากกว่า 10 ปี หรือ มาตรฐานของสายที่ทดสอบสามารถใช้ได้ถึง 30 ปี(แต่ใช้จริงได้มากกว่านั้น หากเดินตามมาตรฐานของสาย)ดังนั้น ทำไม Fiber Optic จำเป็นต้องเดิน ในปัจจุบันและต้องเผื่ออนาคต เพราะระยะเวลาในการใช้ สามารถใช้ได้นานดังนั้น เราจึงสามารถให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี ว่าควรจัดการกับการเดินระบบสาย Fiber Optic ว่าควรจะเดินสายอย่างไร

FIBER OPTIC OUTDOOR/INDOOR, All-Dielectric

Description

4 Core

6 Core

8 Core

12 Core

24 Core

Singlemode, 9/125 um, OS2

Multimode, 62.5/125 um, OM1

Multimode, 50/125 um, OM2

XG Multimode, 50/125 um,, OM3

Multimode, 50/125 um, OM4

UFC9304

UFC6304

UFC5304

UFC4304

UFC3304

UFC9306

UFC6306

UFC5306

UFC4306

UFC3306

UFC9308

UFC6308

UFC5308

UFC3308

UFC9312

UFC6312

UFC5312

UFC4312

UFC3312

UFC9324

UFC6324

UFC5324

UFC4324

UFC3323

ทำไม ?  ถึงต้องใช้สาย OUTDOOR/INDOOR

          จากความเคยชินของการติดตั้งสาย OUTDOOR ของประเทศไทย ส่วนใหญ่ จะเดินสาย OUTDOOR จากภายนอกและเดินสาย OUTDOOR ต่อเข้ามาภายในอาคารซึ่งผิดข้อกำหนดของมาตราฐานสากล กล่าวคือ สาย OUTDOOR จะลามไฟ (Flammable) ซึ่งไม่เหมาะกับการเดินภายในอาคาร ดังนั้น เพื่อความถูกต้อง จึงต้องใช้สายไฟเบอร์ออฟติก Fiber Optic OUTDOOR/INDOOR มาเดินสายแทน OUTDOOR เนื่องจากสาย OUTDOOR/INDOOR มีคุณสมบัติที่พิเศษคือ ฉนวนภายนอก ใช้สาร PE ทนสภาพแวดล้อม และเติมสารป้องกันการลามไฟ (FR) และสาย Low Smoke Zero Halogen (LSZH) ตามมาตราฐานการป้องกันอัคคีภัยของสากล เพื่อให้มีคุณสมบัติมีควันน้อย ควันไม่เป็นอันตรายเมื่อเกิดไฟไหม้และไม่ลามไฟ

Contact-us

✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾✾

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งานบริการของเรา  Our Clients

  รับเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – บริการเดินสายแลน – เดินสายไฟเบอร์ – lan – fiber – เดินสาย Cat5 – เดินสาย Cat6 – ติดตั้งกล้องวงจรปิด – เดินสาย CCTV – เดินสายกล้อง – เดินสาย RG6 – เดินสายโทรศัพท์ – เดินสาย Telephone – ติดตั้ง Accesspoint – ติดตั้ง Wireless – RACK